Uludağ Üniversitesi Orhangazi Meslek Yüksekokulu Uludağ Üniversitesi Orhangazi Meslek Yüksekokulu
Uludağ Üniversitesi Orhangazi Meslek Yüksekokulu
Mustafa Kemal Atatürk

38. Madde Ek Sınavları

EK SINAV HAKKI

 

            Uludağ Üniversitesi Kredili Ön lisans ve Lisans Öğretim  Yönetmeliği’nin 38. Maddesine göre Ek Sınav hakkını  kullanmak  isteyen öğrencilerin 16-17 Haziran 2014 (mesai bitimine kadar) tarihlerinde Öğrenci İşleri Bürosundan alacakları dilekçeyi doldurarak Öğrenci İşlerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

38. MADDE EK SINAVLARI                              19 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE YAPILACAKTIR.

 

ÖNEMLİ UYARI: Ek sınav hakkını daha önce kullanan öğrencilerin müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ek Sınav Hakkı

 

MADDE 38 – (1) Lisans veya önlisans programındaki tüm dersleri alan, devam koşulunu yerine getirerek yarıyıl sonu sınavlarına giren öğrenciye, aşağıdaki koşullarda ek sınav hakkı verilir:

 

a) Not ortalamasına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan veya bir dersten çok olmamak şartıyla, kredisiz dersinden (K) alan öğrenciye bir sonraki yarıyılın başına kadar ek sınav hakkı verilir.

 

b) Son iki yarıyılda (FF) veya (FD) notu almadıkları halde, mezun olmaları için, gerekli GANO 2.00“den az olan öğrencilere, GANO’sunu 2.00“ye yükseltmeleri için (DD), (DC), (CC) notunu aldıkları en çok kredili iki ders için ek sınav hakkı verilir.

(2) Ek sınava giren öğrencinin ek sınav notu, ara sınav notları göz önüne alınmadan, o derse ait bir önceki sınavın not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna çevrilir.

(3) Bu maddede belirtilen koşullardaki öğrenci, ek sınav hakkından yararlanmak için, yarıyıl sonu veya yaz öğretimi sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen beş iş günü içinde, dersin verildiği bölüm veya program başkanlığına bir dilekçe ile başvurur. Öğrencinin durumu incelendikten sonra, bölüm veya program başkanı, ek sınav hakkından yararlanacak öğrenci isimlerini, birimin ilgili kurulunun onayına sunar, sınava girebilecek öğrenciler ve sınav günleri ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu hükümle belirlenen ek sınav hakları her öğrenciye sadece bir defa tanınır.

Diğer Duyurular

[ Tüm Duyurular ]

Camiikebir Mh., 16810 Orhangazi/Bursa, Türkiye
online dinle

Tel. :+90 (224) 573 98 62 Faks : +90 (224) 573 98 63