Malzeme Teknolojisi 1

LMAK-124

Kimlik Bilgileri

Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS

Öğretim Elemanı

Genel Bilgiler

Dersin İçeriği :
Dersin Amaç ve Hedefleri :
Öğretim Yöntem ve Teknikleri :
Ders Kitabı :
Kaynaklar :

Haftalık Ders Planı

1. Hafta :
2. Hafta :
3. Hafta :
4. Hafta :
5. Hafta :
6. Hafta :
7. Hafta :
8. Hafta :
9. Hafta :
10. Hafta :
11. Hafta :
12. Hafta :
13. Hafta :
14. Hafta :

Sınav ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Yarıyıl Sonu Sınavına Girebilmek için Asgari Şartlar
Başarı Notuna Toplam Katkısı
Yarıyıl İçi Sınav(lar)
1
-
%25
Devam
80%
-
%-
Laboratuar
1
-
%25
Laboratuar(Devam)
.....%
-
%-